Президентът на Nintendo се опитва да обясни защо те не са подкрепили сцената за извозване на Smash Ultimate

^