Редовен израз на MongoDB Редовен израз $ с пример

^