Премахване на някои от по-шокиращите промени в линията на Evo 2019

^