Реакция на някои аргументи в интервюто на Анита Саркесян

^