Можете и абсолютно трябва да купите Frog Detective за долар

^