Overwatch 2 ще има затворена PvP бета в края на април

^