Най-лошото момче Горо Акечи пробива път в Persona 5 Royal

^