Характеристики на функционалните изисквания и нефункционалните изисквания

^