Защо оцелелите от левите 4 мъртви могат тайно да бъдат заразени

^