Какво е тестова сбруя и как е приложима за нас, тестери

^