Отмъщение за Зулджин? Не му е нужен в героите на бурята

^