Обработка на грешки във VBScript: VBScript при грешка, при грешка GoTo 0, при грешка Възобновяване на следващата

^