Използване на постопроцесор в JMeter (екстрактор за регулярни изрази)

^