Тази седмица предизвикателството за набег на Destiny принуждава всеки играч да участва

^