Този играч на Animal Crossing спаси новогодишното им тържество от атака на тарантула

^