Тези пет нови Metal Gear Solid 4 реклами нямат смисъл

^