Следващият сезон на Power Rangers е адаптиране на стара серия Super Sentai

^