Пакетът на Killers Track за Guitar Hero World Tour официално обявен, на цена

^