Итагаки частично обвинява Третия провал на Дявола в Nintendo of America

^