Влиянието на Avengers: Infinity War е отменено от неспособността на Marvel да затвори устата си

^