Бъдещето на Devil May Cry отново е светло според Capcom

^