Птиците е най-глупавата концепция за филм на ужасите досега

^