Това дразнещо съобщение за Resident Evil беше актуализация на уебсайта

^