TGS: Valkyria Chronicles 3 е всичко, на което се надявах, че ще бъде

^