PL SQL колекции: Вложена таблица, асоцииран масив и масив

^