Разговор с Magic: Екипът на The Gathering Arena за миналото, настоящето и бъдещето на Magic

^