Приказките за битката на Зестирия са бързи и яростни

^