Take-Two прекратява сътрудничеството си с People Can Fly две години в разработката на Project Dagger

^