Първата основна лепенка на SWTOR, която носи шефове, против омасляване

^