Функции на низове в C ++: getline, substring, дължина на низа & More

^