В ризите на Street Fighter x AEW фигурират Danielson, Chun-Li, Britt Baker и др

^