Дата на издаване Resistance 2, издание на колектор и бета програми

^