Street Fighter 6: Може ли лошият дървар Пиетра да бъде новодошъл в списъка?

^