Стратегията разглежда много: Stellaris Utopia, Europa IV: Раят на мандата

^