Блясък на повествованието и социална неуместност в Call of Duty 4

^