История на сезоните, производителът на Rune Factory Йошифуми Хашимото ферми на почивка

^