Интернет архивът добави 2500 игри към своята съкровищница MS-DOS

^