C # Използване на Statement и C # Урок за виртуален метод с примери

^