Продълженията на Соло зависят от 'реакцията на вентилатора' и изглежда добре

^