Следващата игра Gold Master на Digital Eclipse е Llamasoft: The Jeff Minter Story

^