Skyrim Anniversary Edition е надстройка от $20, ако притежавате специалното издание, в противен случай е $50

^