Sea of ​​Thieves има нови постижения в готвенето, риболова, търсенето и PvP

^