Създаване на герой Nightingale: Обяснена е всяка опция за Sory, Lineage и Inheritance

^