Rock Band 2 ви позволява да изтриете музикалната немезида „Зелена трева и отливи“

^