Битка извън ада в неизвестността на Namco от 1987 г. Yokai Dochuki

^