Точно по петите на съобщението на Diablo IV идва пътят на изгнание 2

^