Резюме: Всичко показано по време на днешната хапка на Nintendo Direct

^