Урок за основната функция на Python с практически примери

^