Brendan Greene настоява да накара играчите да плащат за персонализирани сървъри

^