Урок за PowerShell UIAutomation: Автоматизация на потребителския интерфейс на настолни приложения

^